Biểu mẫu thống kê kèm theo Công văn số 5425/UBND-TH5 ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng 68, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

31/07/2017 10:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5425/UBND-TH5 ngày 26/7/2017, theo đó giao Sở Nội vụ làm đầu mối hướng dẫn các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị báo cáo, thống kê số liệu đảm bảo đúng nội dung yêu cầu của Tổ công tác và thời gian quy định.

Để đảm bảo việc tổng hợp, thống kê số liệu được đầy đủ chính xác, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thống kê đầy đủ số liệu theo biểu mẫu của Tổ công tác (không thêm, bớt nội dung biểu mẫu làm ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu thống kê). Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo.      

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ phòng Công chức, viên chức để được giải đáp kịp thời.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1188
Đã truy cập: 1738359