Thông báo kết quả trúng tuyển đối với thí sinh thi tuyển công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016

07/08/2017 11:00
Ngày 28/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2939/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã đồng thời hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức theo quy định, cụ thể:

Thí sinh hoàn thiện 02 bộ hồ sơ tuyển dụng công chức, gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) nơi đăng ký dự tuyển công chức. Thành phần hồ sơ gồm:

- Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội đối với những người đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian xác nhận đóng bảo hiểm xã hội tính đến hết tháng 7/2017.

- Bản sao Hợp đồng lao động, các quyết định liên quan đến quá trình công tác, diễn biến tiền lương, tiền công (nếu có).

- Bản nhận xét về quá trình công tác của đơn vị (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (01 bản chính lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; 01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền lưu tại Sở Nội vụ).

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển đảm bảo đúng số lượng, thành phần và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) nơi đăng ký dự tuyển công chức cấp xã trong thời hạn 30 ngày kể từ khi thông báo này có hiệu lực (chậm nhất trước ngày 05/9/2017). Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/9/2017. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết hạn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Khi gửi hồ sơ trúng tuyển về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký dự tuyển công chức, người trúng tuyển công chức có trách nhiệm xuất trình văn bằng, chứng chỉ gốc để cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển thực hiện việc đối chiếu, thẩm tra, xác minh theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

- Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp: 30 ngày kể từ ngày thông báo này có hiệu lực và thêm 15 ngày đối với thí sinh đăng ký gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ.

- Đối với thành phần hồ sơ là phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp, các thí sinh trúng tuyển gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (qua Phòng Nội vụ), hạn chậm nhất đến ngày 20/9/2017.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo quy định hoặc người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì sẽ xem xét quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Sau khi có Quyết định tuyển dụng của Ủy ban nhân dân tỉnh, người trúng tuyển bổ sung vào hồ sơ cá nhân bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc Thanh lý hợp đồng lao động (nếu có), gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (qua Phòng Nội vụ).

Để biết thông tin chi tiết về thời hạn hoàn thiện hồ sơ và các thành phần hồ sơ liên quan, thí sinh liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) để được giải đáp.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 thông báo để thí sinh được biết./.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 175
Đã truy cập: 1359714