Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

23/10/2017 16:00
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về lấy ý kiến cử tri và Hội đồng nhân dân các cấp về việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.  

Để triển khai việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Sở Nội vụ xây dựng mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri; mẫu biên bản; mẫu tổng hợp ý kiến cử tri để Ủy ban nhân dân dân huyện Vân Đồn làm cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo linh hoạt, phù hợp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 1297319