Xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2018-2020.

20/10/2017 18:00
Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Chương trình số 613/CTr-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017, Thông báo Kết luận số 265/TB-UBND ngày 11/9/2017 và Công văn số 7165/UBND-GD ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2018-2020.

Để Dự thảo được hoàn thiện trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến đối với các dự thảo nêu trên, gửi về Sở Nội vụ theo địa chỉ: phongqlccvc@quangninh.gov.vn hoặc phongqlccvc.snv@gmail.com.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 1738278