Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

01/11/2017 18:00
Ngày 01/11/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2123/SNV-CCVC về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm ngạch và xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2123/SNV-CCVC ngày 01/11/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn ngạch, bổ nhiệm và xếp lương công chức chuyên ngành hành chính; dự thi nâng ngạch công chức và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thống kê các trường hợp đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch cán sự, nhân viên (mới) (theo mẫu số 1) và các trường hợp chưa đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch cán sự, nhân viên (mới) (theo mẫu số 2).

Đối với các trường hợp đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch cán sự, nhân viên (mới), các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ theo hướng dẫn về Sở Nội vụ để thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm vào ngạch cán sự, nhân viên (mới) theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời để được xem xét, giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1025
Đã truy cập: 1738196