Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

13/11/2017 15:00
Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Nghị định quy định chế độ trợ cấp một lần; trợ cấp hàng tháng; trợ cấp mai táng và chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26 tháng 3 năm 1965 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 và quy định về đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn điều kiện được hưởng, thành phần hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết của các cơ quan liên quan. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động tra cứu nội dung của Nghị định để làm căn cứ hướng dẫn thực hiện và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến theo quy định./.

Tệp đính kèm

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1363
Đã truy cập: 1357387