Hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III.

17/11/2017 10:00
Ngày 16/11/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2234/SNV-CCVC về việc hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III trong tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III (theo mẫu Đề cương gửi kèm); rà soát, tổng hợp và báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện có mặt tại thời điểm xây dựng Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng hạng (theo mẫu số 1).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ thực hiện việc tổng hợp cơ cấu số lượng chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và tổng hợp danh sách viên chức đăng ký dự thi hăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III; xây dựng Kế hoạch gửi về Sở Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III theo quy định.

Sau khi tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi Công văn đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trúng tuyển, kèm danh sách đề nghị (theo mẫu số 2) về Sở Nội vụ để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III.

Đối với việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II, giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II, giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể, Sở Nội vụ sẽ có văn bản hướng dẫn sau.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1048
Đã truy cập: 1642059