Hướng dẫn tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III.

21/11/2017 16:00
Ngày 17/11/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2251/SNV-CCVC về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III trong tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III (theo mẫu Đề cương gửi kèm); rà soát, tổng hợp và báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hiện có mặt tại thời điểm xây dựng Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III (theo biểu số 1).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ thực hiện việc tổng hợp cơ cấu số lượng chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và tổng hợp danh sách viên chức đăng ký dự xét thăng hạng viên chức; xây dựng Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức gửi về Sở Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III theo quy định.

Sau khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Công văn đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển, kèm danh sách đề nghị (theo biểu số 2) về Sở Nội vụ để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp, giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1004
Đã truy cập: 1642015