Rà soát thực trạng, đề xuất kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng 68 và số lượng người làm việc năm 2018

27/12/2017 08:00
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh năm 2018; số lượng biên chế giảm trong năm 2018 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức sẽ nghỉ hưu trong năm 2018; Sở Nội vụ có Công văn số 2566/SNV-TCBC,TCPCP ngày 25/12/2017 V/v Xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2018.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 03/01/2018.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1283
Đã truy cập: 2125328