Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

12/01/2018 10:05

Ngày 10/01/2017, Sở Nội vụ đã có công văn số 71 /SNV-VP gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 30/BNV-ĐT ngày 04/01/2018 về báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 với các nội dung như sau:

- Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương được cử tham gia các lớp đào tao, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài năm 2017 (theo biểu mẫu 01, 02, 03, 09).

- Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ thống kê thêm kết quả đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2017 (theo biểu mẫu số 04).

-  Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Trường Đại học Hạ Long thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng được giao chủ trì tổ chức thực hiện (theo biểu mẫu 11).

 - Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến cử tham gia các lớp đào tao, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài năm 2018 (theo biểu mẫu 05, 06, 07, 10).

-  Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ  thống kê thêm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân dự kiến cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 (theo biểu mẫu số 08).

Để việc xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 18/01/2018, đồng thời gửi qua địa chỉ email: vanphong.snv@quangninh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 477
Đã truy cập: 1209892