Hướng dẫn đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức hành chính

13/02/2018 15:03

Ngày 08/02/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 269/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức hành chính.

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ đã có Công văn số 269/SNV-CCVC ngày 08/02/2018 hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức hành chính.

Để đảm bảo việc thực hiện tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018, Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại đội ngũ công chức, báo cáo cụ thể số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có; đối chiếu quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự; tổng hợp danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp (theo mẫu số 2); danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính (theo mẫu số 3); danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên, cán sự (theo mẫu số 4) và gửi hồ sơ công chức đề nghị dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự về Sở Nội vụ trước ngày 23/02/2018 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ (bản mềm danh sách đăng ký nhu cầu dự thi gửi về địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn hoặc phongqlccvc.snv@gmail.com).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 955
Đã truy cập: 1641966