Công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017

05/04/2018 15:56

Ngày 4/4/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)phối hợp thực hiện đã tổ chức công bố kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2017.

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Năm 2017, báo cáo Chỉ số PAPI được tổng hợp đánh giá từ ý kiến phản ánh của 14.097 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh, thành trong cả nước (khoảng 224 người dân/tỉnh, thành phố). Qua đây, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của công dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước.

Theo như kết quả công bố, Chỉ số PAPI năm 2017 của tỉnh Quảng Bình đứng thứ nhất và đạt số điểm cao nhất là 39.53 điểm trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; tỉnh Bến Tre đứng thứ 3 với điểm số là 39.5 điểm. Địa phương đạt điểm thấp nhất là tỉnh Lai Châu, đạt 33.1 điểm. Khoảng cách điểm số giữa địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với đứng cuối bảng xếp hạng là không lớn, là 6.43 điểm.

Chỉ số PAPI của tỉnh Quảng Ninh năm 2017 đã có sự cải thiện đáng kể cả về điểm số và thứ hạng. Năm 2017, Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Ninh đạt 36.73 điểm, đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và nằm trong nhóm 2- nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao (so với năm 2016 tăng 30 bậc và tăng 3.76 điểm), là tỉnh đứng thứ 2 có biên độ tăng cao nhất của cả nước.

 Nhìn vào kết quả của Chỉ số PAPI năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh có thể thấy có 5/6 trục nội dung tăng điểm so với năm 2016, duy chỉ có nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” là giảm 0.09 điểm. Trong 6 trục nội dung, trục nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” là trục nội dung có điểm số tăng nhiều nhất, từ 4.89 điểm năm 2016 tăng lên 6.28 điểm năm 2017 (tăng 1.39 điểm); nội dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” tăng 1.05 điểm so với năm 2016 (năm 2016 là 4.86 điểm, năm 2017 đạt 5.91 điểm); nội dung “Công khai, minh bạch” tăng 0.91 điểm so với năm 2016 (năm 2016 đạt 4.94 điểm, năm 2017 đạt 5.85 điểm); nội dung “Thủ tục hành chính công” tăng 0.09 điểm so với năm 2016 (năm 2016 đạt 6.94 điểm, năm 2017 đạt 7.03 điểm) và nội dung “Cung ứng dịch vụ công” tăng 0.41 điểm so với năm 2016 (năm 2016 đạt 6.42 điểm, năm 2017 đạt 6.83 điểm).

Kết quả này cho thấy trong năm 2017, Lãnh đạo tỉnh đã rất quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 và Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 25/02/2016 về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. Đồng thời, cũng là bước đầu triển khai có hiệu quả của Đề án “Hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020”.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa những nội dung của Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 25/02/2016  về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh và triển khai các nhiệm vụ của Đề án “Hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020” nhằm phấn đấu đưa Chỉ số PAPI của tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất./

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 124
Đã truy cập: 741638