Hướng dẫn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từchuyên viên lên chuyên viên chính

17/04/2018 13:47

Ngày 13/4/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số703/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnhđăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từchuyên viên lên chuyên viên chính.

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và Công văn số 1320/BNV-CCVC ngày 30/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính,được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ đã có Công văn số703/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018,Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh rà soát, tổng hợp và báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đang xếp lương theo ngạch, bậc công chức, làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện có (theo mẫu số 1) và danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính (theo mẫu số 2)và gửi hồ sơ viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chínhvề Sở Nội vụ trước ngày 20/4/2018 (bản mềm danh sách đăng ký nhu cầu dự thi gửi về địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn hoặc phongqlccvc.snv@gmail.com), để kịp thời thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 30/4/2018. Quá thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi danh sách đăng ký (kèm hồ sơ cá nhân) về Sở Nội vụ, coi như không có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1056
Đã truy cập: 1642067