Kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020

19/04/2018 08:22

Thực hiện Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020.

Ngày 30/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

 1. Lĩnh vực thu hút

- Bỏ lĩnh vực thu hút “Ngôn ngữ Anh”.

- Sửa đổi tên 02 lĩnh vực thu hút (ngành cần thu hút) để phù hợp với yêu cầu đào tạo của Trường: (1) “Kiểm soát và Bảo vệ môi trường” thành “Quản lí tài nguyên và môi trường”; (2) “Khoa học môi trường” thành “Kĩ thuật môi trường”.

 1. Chỉ tiêu thu hút

Chỉ tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2018-2020 là 07 tiến sĩ và 35 thạc sĩ, cụ thể:

 1. a) Ngôn ngữ Nhật: 04 thạc sĩ.
 2. b) Ngôn ngữ Hàn Quốc: 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ.
 3. c) Ngôn ngữ Trung Quốc: 01 thạc sĩ.
 4. d) Nuôi trồng thủy sản: 03 thạc sĩ.
 5. e) Quản lý nguồn lợi thủy sản: 04 thạc sĩ.
 6. g) Khoa học máy tính: 01 tiến sĩ.
 7. h) Công nghệ thông tin: 01 thạc sĩ.
 8. i) Quản lí tài nguyên và môi trường: 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ.
 9. k) Kĩ thuật môi trường: 03 thạc sĩ.
 10. l) Quản lý văn hóa: 01 tiến sĩ và 03 thạc sĩ.
 11. m) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 01 tiến sĩ.
 12. n) Quản trị khách sạn: 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ.
 13. o) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ.
 14. Đối tượng thu hút

- Sửa đổi, bổ sung đối tượng thạc sĩ đào tạo tập trung trong nước hoặc ở nước ngoài đối với ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc.

- Các đối tượng khác quy định được xem xét thu hút sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

 1. Điều kiện thu hút

- Các đối tượng có bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ nước ngoài (riêng ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc đào tạo trong nước hoặc ở nước ngoài) yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành được đào tạo ở trình độ tiến sĩ và thạc sĩ, hệ chính quy loại khá trở lên (trừ trường hợp những người học thẳng thạc sĩ, tiến sĩ không qua đại học), phù hợp với yêu cầu của tỉnh về lĩnh vực thu hút.

- Văn bằng tốt nghiệp của các đối tượng được đào tạo tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (trừ những văn bằng thuộc các nước đã kí kết với Việt Nam công nhận văn bằng tương đương)”.

- Các đối tượng có điều kiện thu hút khác quy định được xem xét thu hút sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

 1. Chế độ hỗ trợ

- Hỗ trợ về nhà ở:

+ Đối với đối tượng thu hút có bằng thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài thuộc các mã ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đối tượng, điều kiện thu hút: Được hỗ trợ tối đa không quá 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

+ Đối với đối tượng thu hút có bằng thạc sĩ đào tạo trong nước thuộc các mã ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đối tượng, điều kiện thu hút: Được hỗ trợ tối đa không quá 750.000.000 đồng (Bẩy trăm năm mươi triệu đồng).

Các nội dung khác tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian thực hiện chính sách: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 625
Đã truy cập: 1794989