Công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017

02/05/2018 14:05

Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

 

Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017

Sáng ngày 02/5/2018, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Theo kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tỉnh Quảng Ninh đạt tổng số điểm là 89.45 điểm – cao nhất trong cả nước và đứng thứ 1/63 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc quyết tâm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh trong việc triển khai các đề án, chương trình của cải cách hành chính trên địa bàn; sự quyết tâm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương; sự đồng lòng, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh và sự tin tưởng của nhân dân trong tỉnh đối với hoạt động của chính quyền các cấp.

 

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian tới, để công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đạt điểm số cao và giữ vững vị trí top đầu trong cả nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung của cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cần có nhiều sáng kiến, giải pháp hơn nữa trong quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

 

Đ/c Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 741589