Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

08/06/2018 16:38

Ngày 06/6/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1074/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3722/UBND-TH5 ngày 01/6/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2402/BNV-CCVC ngày 29/5/2018. Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1074/SNV-CCVC ngày 06/6/2018 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án từ năm 2017 đến nay (bao gồm: việc xây dựng, ban hành Quy chế, Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; Quy trình, thủ tục tổ chức thi tuyển; báo cáo kết quả cụ thể danh sách ứng viên tham gia thi tuyển, người trúng tuyển theo Mẫu số 1); Kế hoạch, vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý dự kiến thí điểm thi tuyển từ nay đến tháng 12/2018 và đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Đề án, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý gửi về Sở Nội vụ, chậm nhất trước ngày 15/6/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ e-mail: phongqlccvc@quangninh.gov.vn hoặc phongqlccvc.snv@gmail.com) để Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp, báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1064
Đã truy cập: 1738235