Hướng dẫn đăng ký dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù

08/06/2018 16:45

Ngày 07/6/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1080/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đăng ký dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù.

Thực hiện Công văn số 21840/BNV-TTB ngày 21/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù. Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1080/SNV-CCVC ngày 07/6/2018 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đăng ký dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù.

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2018, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh rà soát, tổng hợp cơ cấu số lượng chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính (theo Mẫu số 1), gửi hồ sơ viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2018 (bản mềm danh sách đăng ký nhu cầu dự thi gửi về địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn hoặc phongqlccvc.snv@gmail.com), để kịp thời thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách các trường hợp đủ điều kiện dự thi. Quá thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi danh sách đăng ký (kèm hồ sơ cá nhân) về Sở Nội vụ, coi như không có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1257
Đã truy cập: 1738428