Tuyển chọn tri thức trẻ thực hiện Dự án 174 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 Quân khu 3, đợt 5 (2018-2020)

18/06/2018 10:27

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu Kinh tế - Quốc phòng giai đoạn 2010-2020”.

Ngày 16/5/2018, Ban quản lý dự án 174 Đoàn kinh tế Quốc phòng 327 có văn bản số 886/HD-TC174 Hướng dẫn tuyển chọn Trí thức trẻ tình nguyện 174 đến công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 Quân khu 3 đợt 5 (2018-2020). Hướng dẫn đã quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn “Trí thức trẻ” vào thực hiện Dự án 174 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3.

Sở Nội vụ thông báo và đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu nội dung văn bản số 886/HD-TC174 gửi kèm theo để thông báo rộng rãi đến các đối tượng có nguyện vọng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn./.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 2298181