Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

01/08/2018 08:59

Ngày 12/7/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1361/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4255/UBND-TH5 ngày 20/6/2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2458/BNV-CCVC ngày 31/5/2018. Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1361/SNV-CCVC ngày 12/7/2018 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các đối tượng có liên quan; Tuyên truyền, đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương; Theo dõi, phát hiện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đề xuất nhu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định và công bố kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (nếu có) trên trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổng hợp, báo cáo tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ trao đổi, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đúng theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để cùng phối hợp giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1251
Đã truy cập: 1738422