THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG BÁC SĨ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2017

28/09/2018 09:09

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng bác sĩ vào làm việc trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2017 và Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng bác sĩ tỉnh Quảng Ninh năm 2017; Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng bác sĩ tỉnh năm 2017

Hội đồng tuyển dụng bác sĩ tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 20/9/2018 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức diện nguồn nhân lực chất lượng cao và diện thông thường kỳ tuyển dụng bác sĩ tỉnh Quảng Ninh năm 2017(có danh sách cụ thể kèm theo).

 Thí sinh chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các thông tin chi tiết của cá nhân trong danh sách về: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học…), điểm học tập, điểm tốt nghiệp, vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên.

Nếu các thông tin chưa chính xác hoặc còn thiếu sót, đề nghị thí sinh phản ánh về Sở Nội vụ- cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng bác sĩ tỉnh (tầng 3, trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0203.3835867 hoặc 0203.3634604) trong tháng 9 năm 2018 để được xem xét giải quyết./.

Tệp đính kèm

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1019
Đã truy cập: 1738190