Cuộc thi viết “Sáng kiến về Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018”

11/12/2018 08:37

Ban Tổ chức cuộc thi thông báo các sáng kiến đạt điểm cao dự kiến trao thưởng cuộc thi sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh giao tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2018 về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Ninh năm 2018, trong đó giao Sở Nội vụ “chủ trì tổ chức cuộc thi viết “Sáng kiến về CCHC tỉnh Quảng Ninh năm 2018”; Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tại đơn vị và gửi các sáng kiến có chọn lọc về Sở Nội vụ để tổng hợp. Sau khi tổng hợp, đã có 94 sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính của 18 sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc và 14/14 địa phương tham gia Cuộc thi.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018”; Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Cuộc thi đã Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký; Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và Tiêu chí chấm điểm các sáng kiến, giải pháp.

Để việc đánh giá, chấm điểm các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, ngày 29 - 30/11/2018, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi đã tiến hành đánh giá, chấm điểm đối với các sáng kiến, giải pháp. Sau khi Ban Tổ chức, Ban Giám khảo họp, thống nhất điểm và đề xuất các giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo các giải pháp, sáng kiến đạt điểm cao dự kiến trao giải thưởng như sau:

  1. Sáng kiến:Hiện đại hóa trong công tác thu phí, lệ phí dịch vụ công tại Trung tâm phục vụ Hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã - Tác giả Đinh Thị Ngọc Loan, Trưởng phòng hành chính – Quản trị, Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  2. Sáng kiến:Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh – Nhóm tác giả Nguyễn Quốc Hùng - BSCK II, Đinh Thị Lan Oanh, Trần Trương Diễn, Nguyễn Thế Thiêm, Bùi Hải Quân, Võ Phước Sơn, Phạm Đình Trung thuộc Sở Y tế.
  3. Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn phường Thanh Sơn – Tác giả Nguyễn Thanh Thủy, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.
  4. Sáng kiến: Thực hiện giải quyết liên thông các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô - Nhóm tác giả Dương Thị Phương, Nguyễn Thị Mến, Phạm Đức Thuận, Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô.
  5. Sáng kiến: Thí điểm triển khai việc nhân viên bưu điện tại một số điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức – Nhóm tác giả Giang Thu Hà, Nguyễn Thị Nhinh, Chuyên viên Sở Nội vụ.

 Để đảm bảo các sáng kiến dự kiến được trao giải không có sự tranh chấp chấp quyền tác giả, sau 07 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ đăng thông tin mà không nhận được ý kiến phản hồi về tranh chấp quyền tác giả thì Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trình UBND tỉnh Quyết định công nhận các sáng kiến và tổ chức trao giải theo quy định.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1328
Đã truy cập: 2125373