Toàn văn Công văn số 6009/BNV-CTTN ngày 07/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

02/01/2019 13:44

Ngày 07/12/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6009/BNV-CTTN  về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

Công văn của Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về việc xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP; căn cứ xác định đối tượng giải quyết chế độ, chính sách; việc xét hưởng chế độ trợ cấp mai táng và chế độ bảo hiểm y tế đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ.

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động tra cứu nội dung của Công văn và Nghị định để làm căn cứ hướng dẫn thực hiện và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến theo quy định./.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 2298138