Kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 02/2019

19/02/2019 16:02

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-SNV ngày 31/01/2019 về kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân tại các đơn vị, địa phương. Trong các ngày 12, 13/02/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại 10 xã, phường, thị trấn và 02 đơn vị trực thuộc các sở, ngành.

1. Kết quả đạt được

1.1. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở: Đa số các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện quy định về thời giờ làm việc; số lượng cán bộ, công chức, viên chức có mặt tại nơi làm việc cơ bản đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết quả, lịch công tác của cán bộ, công chức tại trụ sở cơ quan để cán bộ, công chức và tổ chức, công dân đến giao dịch biết; Các đơn vị đã treo quốc kỳ, quốc huy; trang bị đầy đủ biển tên, biển chức danh; thiết lập hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng; Trang phục của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ gọn gàng, văn minh, lịch sự; nghiêm túc thực hiện việc đeo thẻ theo quy định.Tại thời điểm kiểm tra, ở một số đơn vị có công dân đến giao dịch, cán bộ, công chức có ý thức làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thái độ hòa nhã, đúng mực với nhân dân.

Qua kiểm tra đột xuất, không có cơ quan, đơn vị nào tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đi du xuân, tham quan trong giờ hành chính; Không có hiện tượng cán bộ, công chức sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

1.2. Về công tác tiếp công dân: Cơ bản các cơ quan, đơn vị đã bố trí phòng tiếp công dân riêng, thực hiện niêm yết nội quy, thời gian tiếp công dân; ban hành quy chế tiếp công dân và phân công cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, thiết lập sổ tiếp công dân và ghi chép các thông tin về tiếp công dân theo quy định.

1.3. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Các đơn vị đã bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm việc, vị trí chức danh đảm nhiệm phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận này cơ bản đã thực hiện đúng nội quy, quy định trong thực thi nhiệm vụ.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, bố trí, phân công cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, cụ thể:

- Chưa niêm yết công khai lịch công tác của cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ ngoài nhiệm sở (đi cơ sở, đi họp, đi công tác...) để thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ như: các phường: Phong Cốc (thị xã Quảng Yên), Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả); các thị trấn: Đầm Hà (huyện Đầm Hà), Trới (huyện Hoành Bồ); Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

- Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức đi làm muộn, vắng mặt tại nơi làm việc không có lý do: thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ), phường Phong Cốc (thị xã Quảng Yên).

2.2. Tại thời điểm kiểm tra, công tác tiếp công dân của một số cơ quan, đơn vị còn tồn tại, hạn chế như:

- Chưa niêm yết công khai nội quy, thời gian, lịch tiếp công dân, chưa phân công Lãnh đạo, công chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế).

- Chưa niêm yết lịch tiếp công dân thường xuyên theo quy định chỉ niêm yết, quy định thời gian tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần (Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên; thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà).

- Quy định thời gian trong nội quy tiếp công dân chưa đảm bảo 8 tiếng/ngày (phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên).

- Sổ tiếp công dân chưa đúng theo mẫu quy định: các phường: Quang Hanh, Cẩm Phú (thành phố Cẩm Phả); thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên); Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn); Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế); hoặc ghi thông tin tại các cột, mục trong sổ chưa đầy đủ như các phường: Quang Hanh, Cẩm Phú (thành phố Cẩm Phả); Phong Hải (thị xã Quảng Yên); thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên); thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà); Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

2.3. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giờ làm việc vẫn còn vắng mặt một số công chức (thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ); chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ đã có báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại các đơn vị, địa phương vi phạm; đồng thời ban hành công điện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh./.

Duyên Hoa


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 2298063