Báo cáo thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ.

20/02/2019 10:25

Ngày 19/02/2019,  Sở Nội vụ đã có công văn số: 291/SNV-VP,  292/SNV-VP, 293/SNV-VP gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đề nghị thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ.

Để có những đánh giá đầy đủ về thực trạng số lượng, chất lượng, trình độ năng lực và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản 563/BNV-ĐT ngày 01/02/2019 về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ; Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 25/02/2019 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Tải phụ biểu báo cáo tại đây:

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 78
Đã truy cập: 741592