Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và chỉ số SIPAS năm 2018

21/03/2019 15:38

Ngày 20/3/2019, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Ninh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc và địa phương.

Đây là năm thứ 6 tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đây cũng là năm đầu tiên Tỉnh đưa 6 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh vào thực hiện đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính cùng với các sở, ban, ngành, địa phương.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Theo báo cáo đánh giá: (1) Điểm trung bình đạt được của Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành trên 87,21 điểm, tăng so với năm 2017 là 1,52 điểm. Trong đó, Sở Xây dựng là đơn vị đạt điểm cao nhất, đat 91,37 điểm; Thanh tra tỉnh là đơn vị có số điểm thấp nhất so với tổng điểm đạt 81,09 điểm. (2) Đối với các huyện, thị xã, thành phố, điểm trung bình đạt được của Chỉ số CCHC năm 2018 là 88,33 điểm, so với năm 2017 cao hơn 3,6 điểm. Trong đó, thành phố Hạ Long đứng thứ nhất với số điểm đạt được là 93,17 điểm, huyện Vân Đồn là địa phương đạt điểm thấp nhất, với 81,33%. (3) Đối với Chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, điểm trung bình đạt được là 88,85%. Trong đó: Công an tỉnh là đơn vị  đứng đầu bảng xếp hạng ( 94,53 điểm), Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Bảo hiểm xã hội là 2 đơn vị có giá trị trung bình bằng nhau ( 83,87 điểm) và cùng đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

 

Đối với Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, theo báo cáo tổng hợp cho thấy, tỷ lệ đánh giá hài lòng chung của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước trong toàn tỉnh là 93,11%, trong đó: (1) Các Sở, ban, ngành có tỷ lệ đánh giá hài lòng chung là 92,18%; (2) UBND các huyện, thị xã, thành phố nhận được tỷ lệ đánh giá hài lòng là 92,50%; (3) Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ đánh giá hài lòng là 94,66%. Đồng thời, kết quả xếp hạng cho thấy, đối với khối sở, ban, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng với tỷ lệ hài lòng đạt 96,74%; Thanh tra tỉnh là đơn vị có tỷ lệ hài lòng thấp nhất, đạt 84,66%. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, thành phố Uông Bí là địa phương có tỷ lệ hài lòng cao nhất, đạt 97,01%; huyện Vân Đồn là địa phương có tỷ lệ hài lòng thấp nhất, đạt 82,35%. Ở khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh là đơn vị có tỷ lệ hài lòng cao nhất, đạt 97,21%.

 

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác CCHC cũng như nhìn nhận lại những nội dung còn tồn tại, hạn chế của đơn vị mình; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  

 Đ/c Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: việc đánh giá Chỉ số CCHC cũng như chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và mang lại hiệu quả tích cực cho tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ hài lòng này chưa thật sự đạt được như mong muốn, cẩn phải có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan ngành dọc cần phải rà soát, đánh giá lại kết quả đạt được của đơn vị mình; cần nhìn nhận thẳng thắn những kết quả đã đạt được, những nội dung còn hạn chế để tìm ra nguyên nhân, đề ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới. Trong đó, cần chú ý đến những vấn đề, như: gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí quy định; việc trả kết quả không đúng hạn; vấn đề nhận lỗi, xin lỗi; và đặc biệt là văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức hành chính... Còn đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có tỷ lệ hài lòng cao rồi thì cũng không nên hài lòng với kết quả đó mà tiếp tục phấn đấu đạt tỷ lệ cao hơn nữa để người dân, đại diện tổ chức thực sự tin tưởng vào sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2018 vừa qua là một năm đáng tự hào của Quảng Ninh trong tất cả các mặt, trong đó có đóng góp rất quan trọng của công tác CCHC; đồng chí cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc và địa phương trong công tác CCHC; biểu dương tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy đây đã là năm thứ 6 tỉnh Quảng Ninh tổ chức đánh giá, công bố Chỉ số CCHC và lần thứ 2 đối với Chỉ số sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, nhưng năm 2018 về cách làm đã có những điểm mới đặc biệt hơn, quy mô đánh giá được mở rộng hơn, kết quả phản ánh được khách quan hơn, sát thực tế hơn so với những năm trước.

 

Đối với nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ phương châm của Chính phủ là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá" và của Tỉnh là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ”, vì vậy, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc nhằm góp phần vào việc cung cấp các dịch vụ được tốt hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, CCHC vẫn là khâu đột phá và trọng tâm là 3 nội dung: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiện đại hóa nền hành chính để vận hành tốt chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số (bàn làm việc không giấy tờ); tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ làm việc trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, Doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử giao tiếp cho cán bộ công chức.

 

Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc cùng vào cuộc, phối hợp để làm sao cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn, góp phần nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính.

 

Đ/c Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận H

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1835
Đã truy cập: 1209204