Xét chọn học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019

12/04/2019 17:09

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1761/UBND-GD ngày 21/3/2019, Sở Nội vụ thông báo xét chọn học viên tham gia chương trình học bổng đào tạo trình độ Đại học và sau Đại học tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1761/UBND-GD ngày 21/3/2019 về công tác chọn, cử học viên tham gia chương trình học bổng năm 2019 tại Quảng Tây, Trung Quốc theo Văn bản số 186/2019/TLSQ.NN ngày 19/02/2019 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh. Theo đó, năm 2019, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục dành cho tỉnh Quảng Ninh 25 suất học bổng đại học và sau đại học (trong đó: 17 suất do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh làm đầu mối tiếp nhận, 08 suất do các trường đại học, học viện tại Quảng Tây trực tiếp tuyển).

Trên cơ sở thông tin tuyển sinh về các ngành, chuyên ngành đào tạo của các trường đại học, học viện tại Quảng Tây theo chương trình học bổng Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019 do Sở Ngoại vụ cung cấp tại Văn bản số 557/SNGV-LS-HTQT ngày 08/4/2019, Sở Nội vụ thông tin về số lượng chỉ tiêu học bổng, trình độ, ngành nghề đào tạo, thành phần hồ sơ dự tuyển như sau:

1. Về chỉ tiêu học bổng

* Đối với chỉ tiêu học bổng do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh làm đầu mối

- Tuyển sinh trình độ Đại học: 16 suất (dành cho học sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT, có 03 năm học cấp THPT tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường THPT trong tỉnh, tổng hợp danh sách, hồ sơ học viên và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét chọn.

- Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ/Tiến sỹ: 01 suất (dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh và người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn ứng viên tham gia chương trình học bổng, đăng ký danh sách và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét chọn.

* Đối với chỉ tiêu học bổng do các trường đại học, học viện tại Quảng Tây, Trung Quốc tự tuyển (06 suất trình độ Đại học, 02 suất trình độ Thạc sỹ/Tiến sỹ)

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin đến các ứng viên là học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức về thông tin chỉ tiêu học bổng do các trường đại học, học viện tại Quảng Tây, Trung Quốc tự tuyển để đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn của các trường đại học, học viện có chỉ tiêu.

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ:

Thực hiện theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và quản lý học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc và Công văn số 659/SNV-VP ngày 10/4/2019 của Sở Nội vụ về tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019.

Để có thêm thông tin về chuyên ngành đào tạo, các ứng viên có thể truy cập vào website của các trường để tra cứu, đối chiếu thông tin (các trường công bố công khai bằng tiếng Trung, tiếng Anh).

Link tải các tài liệu có liên quan theo liên kết dưới đây:

Chi tiết công văn số 659/SNV-VP ngày 10/4/2019 của Sở Nội vụ.pdf

Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.pdf

Mẫu danh sách đăng ký.xlsx

Mẫu văn bản cam kết.docx

Tệp đính kèm

qt.snv


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1433
Đã truy cập: 739623