Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

17/05/2019 10:45

Ngày 15/5/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 932/SNV-CCVTLT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Nhằm tổ chức và triển khai thực hiện tốt, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ; Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý nâng cấp phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu để phù hợp với các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng theo hướng dẫn tại Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và Hướng dẫn số 885/HD-SNV ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc Quản lý văn bản đi, văn bản đến, lập hồ sơ trong môi trường mạng và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ (trừ vị trí và thông tin chữ ký số trên văn bản điện tử); Đối với vị trí và thông tin chữ ký số trên văn bản điện tử các cơ quan, đơn vị lưu ý thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện./.

Tài file đính kèm Công văn số 932/SNV-CCVTLT; Thông tư số 01/2019/TT-BNV; Thông tư số 02/2019/TT-BNV theo đường dẫn dưới đây:

Chi cục Văn thư - Lưu trữ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 151
Đã truy cập: 2132982