Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý...

16/07/2019 16:12

Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 355-TB/BCSĐ ngày 15/7/2019 thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 12/7/2019, Sở Nội vụ xây dựng Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

 

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung của dự thảo Tờ trình và Quyết định dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongtochucbienche@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Quyết định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

 

Tải dự thảo Tờ trình và Quyết định theo đường dẫn dưới đây:

Phòng TCBC&TCPCP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 422
Đã truy cập: 2513235