Hướng dẫn Đề cương báo cáo tổng kết mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

05/08/2019 10:49

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Văn bản số 8292/VPCP-KSTT ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh và Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; văn bản số 5202/UBND-TH5 ngày 24/7/2019 về việc sơ kết đánh giá triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo sơ kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công. Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ có Công văn số 1593/SNV-TCBC,TCPCP ngày 01/8/2019 V/v báo cáo tổng kết mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 10/8/2018 đảm bảo đúng tiến độ. (Kèm theo Đề cương và phụ lục báo cáo). Cụ thể:

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: Báo cáo theo Đề cương và Phụ  lục I.

- Các sở, ban, ngành: Báo cáo theo Đề cương và các Phụ lục II

- Các huyện, thị xã, thành phố: Báo cao theo Đề cương và các Phụ lục III.

Đề cương và Phụ lục kèm theo CV số 1593/SNV-TCBC,TCPCP ngày 01/8/2019.doc (tải theo liên kết dưới đây)

 

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 432
Đã truy cập: 2513245