Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

14/08/2019 16:51

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5129/UBND-TH5 ngày 22/7/2019, Sở Nội vụ xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung của dự thảo Quyết định dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongtochucbienche@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tải dự thảo Quyết định theo đường dẫn dưới đây:

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 418
Đã truy cập: 2513231