Báo cáo đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018.

16/08/2019 15:01

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Theo đó, Hội nghị được tổ chức vào hồi 08h ngày 19/8/2019 (sáng Thứ 2) tại Phòng họp số 1 – Trụ sở UBND tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ gửi Báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018 đến đại biểu tham dự Hội nghị.

Để kịp thời gửi tài liệu đến đại biểu tham dự Hội nghị, Sở Nội vụ đăng tải Báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018 trên Cổng thông tin thành phần của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://www.quangninh.gov.vn/So/sonoivu/Trang/default.aspx.

Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tải báo cáo gửi Lãnh đạo tham dự Hội nghị để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị./.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2535
Đã truy cập: 1338500