Tập huấn công tác cải cách hành chính và một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

11/11/2019 17:31

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh trong 03 ngày từ ngày 07/11-09/11/2019 Sở Nội vụ đã phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức 03 lớp tập huấn công tác cải cách hành chính và một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ các nội dung của cải cách hành chính, đồng thời xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là một trong những công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai các nội dung của công tác cải cách hành chính, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố; Tỉnh đi đầu trong việc tinh giản tổ chức bộ máy và biên chế thông qua việc triển khai thực hiện Đề án 25 và đến nay là thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Đảng; triển khai Đề án chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh… đã được Trung ương đánh giá cao và các địa phương trong cả nước đến học tập kinh nghiệm.

Cùng với đó, Tỉnh đã dành nguồn lực xứng đáng cho công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng, quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, việc chức trực tiếp được cử làm việc tại Bộ phận một cửa cấp xã, Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm hành chính công tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, trong 03 ngày từ ngày 07/11-09/11/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 03 lớp tập huấn cho 588 học viên tại thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái về công tác cải cách hành chính và một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ thông tin các nội dung đến học viên

 

Qua lớp tập huấn cán bộ, công chức đã được đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ thông tin chung về công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định hiện hành; Hướng dẫn việc áp dụng thực hiện các biểu mẫu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 2386972