Về việc rà soát, đề xuất xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

14/11/2019 16:38

Ngày 12/11/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2480/SNV-VP gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc rà soát, đề xuất xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Sở Nội vụ đã thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 450-CV/BTCTU ngày 20/9/2019 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương tiến hành rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Đồng thời, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 2332/SNV-VP ngày 28/10/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nội dung thống nhất tại Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm rà soát lại đề xuất, đăng ký nhu cầu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 theo nội dung Văn bản số 450-CV/BTCTU ngày 20/9/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn bản số 2332/SNV-VP ngày 28/10/2019 của Sở Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai, văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp, thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Chi tiết:

- Công văn số 450-CV/BTCTU;

- Công văn số 2332/SNV-VP;

- Công văn 2480/SNV-VP;

- Phụ biểu báo cáo.xls

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1558
Đã truy cập: 739748