Thông báo tuyển dụng bổ sung công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

11/12/2019 16:18

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng bổ sung công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019, cụ thể:

+ Bổ sung 04 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 đối với 04 cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh (01 chỉ tiêu); Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 chỉ tiêu); Sở Nội vụ (01 chỉ tiêu); Sở Tài nguyên và Môi trường: (01 chỉ tiêu).

+ Bổ sung yêu cầu về trình độ chuyên môn: “Đại học chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa” đối với vị trí việc làm “Hành chính tổng hợp” thuộc phòng Hành chính tổng hợp và TBT, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.

(Kèm theo Thông báo số 2700/TB-SNV ngày 09/12/2019 của Sở Nội vụ)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở cơ quan Sở Nội vụ, tầng 3, tòa nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 08/01/2020 (trong giờ hành chính).

Tệp đính kèm

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4355
Đã truy cập: 1576154