Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019

11/12/2019 16:23

Thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước, Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Sở Nội vụ thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019, cụ thể:

- Thực hiện gia hạn tiếp nhận hồ sơ tại các vị trí việc làm tuyển dụng giáo viên có yêu cầu trình độ chuyên môn trùng với trình độ chuyên môn của các vị trí việc làm có đối tượng giáo viên xét tuyển đặc cách, không gia hạn đối với các vị trí việc làm khác (theo Thông báo số 2714/TB-SNV ngày 10/12/2019 gửi kèm).

- Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 19/12/2019.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4129
Đã truy cập: 1575928