Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

02/01/2020 08:05

Ngày 31/12/2019, Sở Nội vụ đã có công văn số 2892/SNV-VP gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 6402/BNV-ĐT ngày 19/12/2019 về báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 với các nội dung như sau:

- Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương được cử tham gia các lớp đào tao, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài năm 2018 (theo biểu mẫu 01,02,03,04,05, 06).

-  Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng được giao chủ trì tổ chức thực hiện (theo biểu mẫu 13).

 - Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến cử tham gia các lớp đào tao, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài năm 2018 (theo biểu mẫu 07,08,09,10,11,12).

Để việc xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2020, đồng thời gửi qua địa chỉ email: thuhuyenhalong@gmail.com để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Chi tiết Công văn.pdf

Phụ biểu báo cáo.xls

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4101
Đã truy cập: 1575900