Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

07/02/2020 16:20

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 5155/QĐ - UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v/v giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.

Sở Nội vụ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.

Tệp đính kèm

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 535
Đã truy cập: 757382