Tài liệu tập huấn “Giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã theo các bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu đã được biên soạn và ban hành năm 2019

13/02/2020 08:30

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016-2020;

Để kịp thời phổ biến, cập nhật bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã theo các bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu đã được biên soạn và ban hành năm 2019, Sở Nội vụ chuyển tài liệu bồi dưỡng trên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết, triển khai thực hiện theo quy định./.

Chi tiết tài liệu: Word, pdf (tải theo liên kết dưới đây)

Tệp đính kèm

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 338
Đã truy cập: 2457781