Tài liệu học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019; Chương trình hành động số 36/CTr- TU ngày 20/01/2020 của Tỉnh ủy

04/03/2020 18:03

Tài liệu học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW  ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; Chương trình hành động số 36/CTr- TU ngày 20/01/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW  ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 817
Đã truy cập: 2514591