Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

11/03/2020 17:03

Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vi sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019;

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đối với 156 trường hợp, trong đó: Khối Nhân viên: 58 trường hợp; Khối Giáo viên: 98 trường hợp (có Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 06/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kèm theo)

Tệp đính kèm

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4387
Đã truy cập: 1576186