Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

17/03/2020 15:16

Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vi sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 thông báo:

  1. Danh sách thí sinh có kết quả Đạt Vòng 1 và đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đối với 1.723 thí sinh, trong đó 499 thí sinh khối Nhân viên và 1.224 thí sinh khối Giáo viên (có danh sách cụ thể gửi kèm theo).
  2. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại thời điểm hiện nay, Hội đồng tuyển dụng viên chức chưa tổ chức thi tuyển Vòng 2. Để cập nhật kịp thời các nội dung liên quan đến tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm thi tuyển Vòng 2, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 chủ động theo dõi Trang điện tử thành phần của Sở Nội vụ.

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4222
Đã truy cập: 1576021