KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

18/03/2020 14:29

Ngày 16/3/2020, Sở Nội vụ có Báo cáo số 26/BC-SNV về kết quả kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1366/UBND-VX4 ngày 08/3/2020 về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc theo dõi thân nhiệt (đo thân nhiệt), sử dụng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến làm việc, giao dịch tại cơ quan, đơn vị. 

 

 

Kiếm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế

 

 

Sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Lao động-Thương binh và xã hội, ngày 09/3/2020 Sở Nội vụ đã kịp thời ban hành văn bản số 454/SNV-TTr về việc kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong các ngày 10, 11/3/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 38 cơ quan, đơn vị  thuộc tỉnh.

 

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, nghiêm túc tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã trang bị máy và thực hiện đo thân nhiệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 2 lần/ngày, mở sổ theo dõi, ghi chép tương đối đầy đủ các thông tin về việc đo thân nhiệt (họ tên, địa chỉ, nhiệt độ, số điện thoại liên hệ ...), các trường hợp bất thường đều được ghi chú và báo cáo với cơ quan y tế và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; bố trí bộ phận tiếp đón, kiểm soát tại cổng vào trụ sở, phân công người thường trực hướng dẫn người dân đến giao dịch, liên hệ công việc sử dụng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào thực hiện giao dịch. Người dân cơ bản đồng thuận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

 

Kiếm tra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

 

Kiếm tra tại Trung tế thị xã Quảng Yên

 

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc một số nội dung về phòng chống dịch Covid-19 như: chưa trang bị các máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, chưa bố trí bộ phận đón tiếp, kiểm soát, lập sổ nhật ký theo dõi để triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc đo thân nhiệt...hoặc đã triển khai thực hiện nhưng chưa kịp thời, đầy đủ và triệt để các nội dung. Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và hướng dẫn đối với một số cơ quan, đơn vị để kịp thời khắc phục và thực hiện đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-SNV về kết quả kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh).

Tệp đính kèm

Thanh tra


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 734
Đã truy cập: 2505590