Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

21/04/2020 14:33

Triển khai Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh); Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh);

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 thông báo

  1. Danh sách thí sinh có kết quả Đạt Vòng 1 và đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đối với 47 thí sinh, trong đó 01 thí sinh diện xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao, 38 thí sinh diện thi tuyển thông thường và 08 thí sinh diện xét tuyển theo địa bàn (có danh sách cụ thể gửi kèm theo).
  2. Danh mục tài liệu ôn tập, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (có Thông báo và danh mục tài liệu gửi kèm theo).

+ Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh diện xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (có Phụ lục số 01 kèm theo).

+ Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh diện xét tuyển theo địa bàn (có Phụ lục số 02,03 và 04 kèm theo).

+ Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thí sinh diện thi tuyển thông thường (có Phụ lục từ số 05, 06,07,08,09,10,11 và 12 kèm theo).

  1. Hình thức thi tuyển Vòng 2: Phỏng vấn (mỗi thí sinh tối đa là 30 phút, trong đó có 15 phút chuẩn bị và 15 trả lời câu hỏi).

- Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm

+ Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh: Phỏng vấn đối với các thí sinh dự thi vị trí việc làm thuộc lĩnh vực Kế hoạch, đầu tư; Tài nguyên môi trường; Quản lý đất đai.

+ Hội trường Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh: Phỏng vấn đối với các thí sinh dự thi vị trí việc làm thuộc lĩnh vực Giáo dục, đào tạo; Xây dựng, kiến trúc; Thương mại; Văn phòng, Nội vụ, Tổng hợp.

+ Hội trường Ban Tôn Giáo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh:  Phỏng vấn đối với các thí sinh dự thi vị trí việc làm thuộc lĩnh vực Tài chính Kế toán.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đề nghị các thí sinh chủ động theo dõi Trang điện tử thành phần của Sở Nội vụ, để cập nhật kịp thời các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4508
Đã truy cập: 1576307