Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

22/07/2020 15:38

Ngày 21/7/2020, tại Hội trường A2 Nhà khách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; bà Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn TNCS HCM; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

 

Giai đoạn 2011-2020, công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chú trọng đẩy mạnh trên các mặt như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; nội dung, hình thức giáo dục được đổi mới thu hút lực lượng thanh niên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, đáp ứng các nhu cầu chính đáng của thanh niên; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích và nâng cao sức khỏe đời sống tinh thần trong thanh niên; tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Đến nay các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của chiến lược về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh niên; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học vấn; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng tài năng trẻ; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với nghiên cứu, ứng dụng KHCN; giải quyết việc làm… đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Trong đó, nổi bật nhất là việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên. Cụ thể, giai đoạn 2011-2020, đã giải quyết việc làm cho gần 7.400 thanh niên, đạt 148% chỉ tiêu. Công tác đào tạo nghề cho thanh niên trong những năm qua cũng luôn được chú trọng. Trong giai đoạn 2011 - 2020, 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 -2030 với một số nhiệm vụ cơ bản như tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên; quan tâm tuyển dụng đội ngũ làm công tác đoàn có trình độ, năng lực chuyên môn cao; xây dựng cơ chế phối hợp giữa một số ngành, địa phương giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội trong định hướng quản lý, phát triển thanh niên; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, kết nối cung cầu lao động, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động…

 

Để xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan cần chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch các nội dung của Chiến lược đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, trong đó quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gắn với công tác phân luồng giáo dục ngay từ cấp THCS, bồi dưỡng, phát triển cả về thể chất, văn hóa, nghề nghiệp cho thanh niên; chăm lo xây dựng lớp thanh niên có lòng yêu nước và ý chí vươn lên đóng góp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2020

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng đối với 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2020.

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1373
Đã truy cập: 1357397