KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO (02/8/1955 - 02/8/2020)

03/08/2020 07:42

Ngày 02/8/2020, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành. Gắn liền với từng giai đoạn xây dựng và trưởng thành của ngành tôn giáo cả nước và sự phát triển của tỉnh, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đã trải qua các giai đoạn xây dựng và phát triển:

Lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

 

Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1992: Cơ quan làm công tác tôn giáo cấp tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đảm nhiệm;

 

Giai đoạn từ tháng 12/1992 đến tháng 3/2001: UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm làm Trưởng Ban. Tháng 3/2001, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh.

 

Tháng 4/2008, lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh được sáp nhập vào Sở Nội vụ, thành lập Phòng Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. Đến ngày 16/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tôn giáo trên cơ sở phòng Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

 

Xác định vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo trên địa bàn tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hướng dẫn chuyên môn của Ban Tôn giáo Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương; đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên, thời gian qua, công tác tín ngưỡng, tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã từng bước củng cố, kiện toàn, phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm, thực hiện. Tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tổ chức, cá nhân các tôn giáo, như: việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc các tôn giáo; xây mới và cải tạo cơ sở thờ tự; tổ chức các hoạt động tôn giáo lớn... Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thống nhất trong hành động của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về công tác tôn giáo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình tôn giáo tại cơ sở. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh đưa toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo vào Trung tâm Hành chính công tỉnh và công bố trên cổng thông tin điện tử, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ, giải quyết công việc. Bên cạnh đó, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; nắm bắt và giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo phát sinh ngay từ cơ sở. Với những kết quả đã đạt được, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo như: Cờ Thi đua của Ban Tôn giáo Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Ban Tôn giáo Chính phủ,…

 

Tự hào nhìn lại chặng đường 65 năm qua, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh càng thêm quyết tâm, vững bước tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh./.

Ban Tôn giáo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1314
Đã truy cập: 2125359