Danh sách 10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

21/08/2020 14:14

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chính thức thông qua 10 Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Luật đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp (Sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

  1. 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
  2. 2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
  3. 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  4. 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
  5. 5. Luật Đầu tư (sửa đổi).
  6. 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
  7. 7. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
  8. 8. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  9. 9. Luật Thanh niên.
  10. 10. Luật Giám định tư pháp.

 

Chi tiết văn bản tải theo liên kết dưới đây:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 576
Đã truy cập: 2383500