Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...

07/09/2020 13:49

Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4750/UBND-TH5 ngày 13/7/2020 V/v triển khai thực hiện Quy định số 2225-QĐ/TU ngày 06/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Văn bản số 3191/UBND-TH5 ngày 19/5/2020 V/v triển khai thực hiện Quy định số 2138-QĐ/TU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ, Sở Nội vụ xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung của dự thảo Quyết định dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongtochucbienche@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

 

Tải dự thảo Quyết định theo đường dẫn dưới đây:

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 463
Đã truy cập: 2513276