Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

21/09/2020 10:18

Ngày  21/9/2020, Sở Nội vụ đã có công văn số 1926 /SNV-VP gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc đăng ký nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5678/UBND-GD ngày 20/8/2020 về việc triển khai hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 theo Văn bản số 4209/BNV-ĐT ngày 15/8/2020 của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, đăng ký nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021gồm các nội dung:

 

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021

 

2. Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh năm 2021

 

Để việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện và gửi đăng ký nhu cầu về Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 05/10/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

Tải chi tiết Công văn và phụ biểu theo liên kết dưới đây

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 2383508