Về việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toán quốc lần thứ XIII của Đảng

26/10/2020 14:52

Về việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toán quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toán quốc lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của toàn thể nhân dân. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/11/2020, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vanphongsnvqn@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Tải dự thảo văn kiện theo đường dẫn dưới đây:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 2637266