Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

27/11/2020 15:51

Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1058/2015/QĐ- UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 27/12/2020, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongtochucbienche@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 188
Đã truy cập: 2506810